Herunde kan ses de klubber og udvalg der er i Kilomertergården, samt hvem man kan kontakte, hvis der skulle være brug for det.