Der findes for tiden ikke noget parkeringsareal tilknyttet Kilometergården, da det er inddraget til skurby for letbanebyggeriet.

Der kan parkeres på parkeringspladsen ved Elverparken, hvor der henvises til de generelle parkeringsregler.

Parkering på Kilometergårdens arealer er ikke tilladt.