Banevænget's / Herlev-midte's Ejendomskontor.

Ejendomskontoret betjener afdelingerne Kilometergården, Herlev Ringgård, Kirkehøj Etagehuse, Kirkehøj Kædehuse
Banevænget og Edison Park.
 

Herlev Hovedgade 117 B, st., 2730 Herlev

Telefon: +45 44 94 16 55  E-mail ek-herlevmidte@kab-bolig.dk

Kontortider : Mandag til Fredag
Telefonisk henvendelse mellem kl. 8.00 og 10:00
Personligt fremmøde mellem kl. 8:00 og 10:00
 

Alle beboere opfordres  til at bruge App'en "Mig og min bolig" til kontakt med ejendomskontoret. Appen kan downloades via Google Play og App Store.

Brug det brugernavn og password, som hver enkelt husstand har fået tilsendt fra KAB

Driftschef i KAB Peter Rørbye:

Telefon: 3363 1144
Email: PRB@kab-bolig.dk
 
I tilfælde af problemer med el, vand, varme, kloak  uden for  kontortid/arbejdstid skal henvendelse ske til SSGs vagttelefon, 7020 8126.
NB! Dette gælder kun ved akut opståede skader, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.

Læs mere om:

Ejendomskontorets personale

SSGs vagtordning