Generlt henviser vi til Herlev kommunes Guide om affaldssortering.

I mellem blokkene findes der affaldscontainere til restaffald, madaffald og pap.

Ved den blå bro findes vores affaldsplads, hvor der er mulighed for at aflevere storskrald, elektronik, farligt affald, glas og porcelæn samt haveaffald.

De enkelte container på containerpladsen er markeret med typen af affald de kan anvendes til.

Farligt affald kræver nøgle for at komme ind og er udleveret af ejendomskontoret til alle beboere.

Det er muligt at benytte trækvognen, som står på containerpladsen.