Toggle Mobile Menu

Vagtordning

I tilfælde af driftsforstyrrelser på ejendommens installationer uden for ejendomskontorets kontortid/arbejdstid, samt i weekender og på helligdage kan henvendelse ske til: 
SSGs vagtcentral, tlf. 7020 8126.
SSGs vagtcentral vil vurdere hvad der skal foretages i forhold til skaden og vil i givet fald kontakte håndværker.

Vi appellerer til alle om kun at bruge vagtordningen i absolut nødstilfælde, eller for at afværge kostbare følgeskader. Husk, det er alle lejere i bebyggelsen, der skal betale regningen!
Henvendelse bør som altovervejende hovedregel ske til ejendomskontoret i kontortiden.

Hvis din dør eller vinduer bliver ødelagt ved indbrud eller lignende, så kan du kontakte SSG for midlertidig reparation. Dette dækkes ikke af ejendommen, men skal betales af din egen husstandsforsikring.